O wjeździe do strefy zamieszkania informuje nas znak D40. Strefa zamieszkania to obszar, w którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego , czyli

–  pierwszeństwo pieszych przed pojazdem

– ograniczenie prędkości do 20km/h

– parkowanie  tylko w miejscach do tego wyznaczonych